Cetyryzyna – czym jest?

Cetyryzyna to antagonista receptora H1, pochodna hydroksyzyny. Lek przeciwhistaminowy II generacji służący w leczeniu alergii. Blokuje receptory H1 i hamuje chemotaksję eozynofili.

Leave a Reply